Lezárult a Magyar Cserkészszövetség III. Kerületének Európia Uniós pályázata

Kedves Cserkésztestvéreim!

2020 májusának végén, három év elteltével célegyenesbe ért kerületünkben a Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány EFOP-1.3.5-16-2016-00284 – Nyugat-magyarországi cserkészközösségek fejlesztése c. EU-s pályázata.

Ezúton is köszönetemet szeretném kifejezni kerületünk minden cserkészének, akik közreműködésükkel segítették a megvalósítást.

Sok cserkész, sok munkája van benne. Három évig keresztül sikeresen valósítottuk meg pályázatunkban megfogalmazott célkitűzéseinket, melynek záró beszámolóját az alábbiakban olvashatjátok, képgalériánkat pedig az alábbi linken találjátok.

A Gondviselés áldása kísérjen Benneteket és cserkészmunkátokat!

Jó munkát!

Süle Beatrix csst. (51.)
önkénteskoordinátor és kapcsolattartó munkatárs
Csornai Keresztény Ifjúságárt Alapítvány
Magyar Cserkészszövetség III. Kerülete

 

A 2017. június 1. és 2020. május 31. közötti időszakban az alábbi műszaki-szakmai eredményeket értük el:

Megvalósult kontaktok száma kumuláltan: 6022

Megvalósult projektesemények száma kumuláltan: 124

 1. Célcsoport toborzása, bevonása

A projekt három éve során Nyugat-Magyarország számos településén és rendezvényén vettünk részt, hogy a cserkészetet népszerűsítsük.

Győrben indult útjára toborzó Road Show-n a Katolikus Társadalmi Napokon, a Dunakapu-téren. Itt a vépi, 1300. Brenner János cserkészcsapat fiatal őrsvezetőivel vártuk a cserkészet iránt érdeklődő fiatalokat és szüleiket.

Ahogy telt az idő, önkénteskoordinátorunk Szombathely városának rendezvényszervezőivel is felvette a kapcsolatot, így több alkalommal is toboroztunk az őszi Szent Márton és a tavaszi Szent György-vásárokon, főként a 350. Szent Márton cserkészcsapat közreműködésével. Tevékenységünk elnyerte az emberek tetszését, így a Savaria Történelmi Karneválra immár három alkalommal vittünk cserkész programokat.

Több helyről is érkezett cserkészcsapat-alapítási szándék, így Zalaszentgrótról is. Létrejött egy közösség, mely az új cserkészcsapat alapításán fáradozik, frissen végzett segédtisztek vezetésével. Jelenleg még a keszthelyi 379. Feltámadás cserkészcsapat szárnyai alatt működnek. Zalaszentgróton is tartottunk nyílt napot, illetve a keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Iskolában is többször jártunk toborozni, a rendezvényeket a Balaton partjára szerveztük az iskolásoknak. Időközben a türjei iskolából is megindult az érdeklődés a cserkészet iránt, két nagy toborzós napot is szerveztünk a diákseregnek.

Az 1301. Négylevelű Fa cserkészcsapat is aktívan bekapcsolódott a projekt életébe, a nagykanizsai Dödölle Fesztiválon két alkalommal is részt vettünk. Célunk a csapat létszámának növelése és a cserkészet népszerűsítése volt.

A celldömölki katolikus iskolában is felélénkült az érdeklődés a cserkészet iránt. Kerületi elnökünk, Szár Gyula cserkésztiszt és önkénteskoordinátorunk által megtartott tájékoztató délután után, a gyerekeknek szerveztünk egy cserkész délutánt az 50. Hunyadi és a 735. Reményik Sándor cserkészcsapatok tagjainak aktív segítsével. Emellett Vasszécsenyben is megindult a cserkészmunka.

Toborzó programjainkon az érdeklődők cserkész kisfilmeket nézhettek, szabadtéri rendezvényeinken belepillanthattak a tábori élet egy kis szeletébe, cserkész-standunkon rendelkezésükre álltak kiadványaink, csapataink elérhetőségei. Megismerkedhettek cserkészeink kedvenc játékaival, úgy, mint számháború, akadályversenyek, népdalokat tanulhattak, cserkész kézműves foglalkozásokon vehettek részt.

Harmadik cserkésztörvényünket – a cserkész ahol tud, segít – is szem előtt tartottuk toborzásainkon. Nagy népszerűségnek örvendett jótékonysági limonádé standunk a Savaria Történelmi Karneválon. A befolyt adományt két alkalommal is a szombathelyi Markusovszky Egyetemi oktatókórház kis pácienseinek gyógyulásáért ajánlottuk fel.

A folytatásban:

A III. Cserkészkerület városaiban továbbra is számítanak rá, hogy a nagy rendezvényeken megjelenünk, mi cserkészek, toborzó programjainkkal. Idén is tervben volt a karnevál negyedik cserkészprogramja, amit végül keresztül húzott a koronavírus. Jövőre azonban folytatjuk a toborzó munkánkat.

 

 1. A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása

Pályázatunk egyik fókusza volt a fiatal és a régebb óta fiatal cserkész és nem cserkész generációk összefogása, közös programok szervezése, segítség az idősek mindennapjaiban.

Nagy örömünkre több meglévő és alakuló cserkészcsapat is kivette a részét a megvalósításból. A szombathelyi Johanneum Evangélikus Diakóniai Központban a 735. Reményik Sándor csapat tagjaival szerveztünk több alkalommal kézműves programot az időseknek, Győrben a 708. Rómer Flóris és a 459. Győry Vilmos cserkészcsapatok vették ki a részüket a munkából. A legnagyobb elismerés azonban az Acsalagi Alakuló cserkészcsapatnak jár, hiszen ők valósították meg a legtöbb rendezvényt. Farsangot, ünnepi műsort, kézműves programokat szerveztek az időseknek.

A nagykanizsai cserkészcsapat tagjai kétszer adtak karácsonyi műsort a helyi kórház idős pácienseinek, hogy ezzel egy kis vidámságot csempészhessenek a kórház falai közé.

Szombathelyen önkénteskoordinátorunk vezetésével útjára indult a Szent Antal idősek klubja a Ferences-plébánián. Két éve töretlenül népszerű, számos kulturális, kézműves programot tartottunk, és egy-egy kirándulás sem maradt el az időseknek.

A Gondviselésnek hála, több cserkészcsapat jubileumát is megünnepelhettük az elmúlt három évben, így a lenti 362. Szent Mihály, a győri 459. Győry Vilmos, a szombathelyi 387. Szily János és a 350. Szent Márton cserkészcsapat megalakulásának kerek évfordulójának örülhettünk. A rendezvényeken fiatal és öregcserkészeink találkozhattak egymással, felidézhették emlékeiket, cserkész múltjukat.

Öregcserkész-testvéreinkkel készített interjúink megtekinthetők kerületünk YouTube-csatornáján, közreműködtek a 379. Feltámadás, az 50. Hunyadi, az 51. Sík Sándor cserkészcsapatok tagjai. Sok szép emléket, történetet sikerült így megőriznünk az utókornak.

A folytatásban: cserkészcsapataink a projekt után is szeretnék a folytatni érzékenyítő-programunkat, hiszen számukra is örömet okozott az idősekkel való foglalkozás. Egyúttal a kisebb cserkészeknek is példamutatást ad emberségből és testvéri szeretetből. Folytatjuk az interjúk készítését is, hiszen még sok kincset érő emléket és történetet szeretnénk filmre venni.

A szombathelyi Ferences Plébánián folytatódik a Szent Antal idősek klubja, melyet továbbra is önkénteskoordinátorunk vezet, immár önkéntesen (munkaideje lehetővé teszi, hogy segítse a közösség tevékenységét).

 

 1. Cserkész korosztályos programok – program

Az elmúlt három évben megszokott, kerületi cserkészprogramjaink mellett új rendezvényekkel bővült kerületünk programkínálata minden korosztály számára. Támogattuk a csapatok korosztályos programjait, portyáit, ünnepi rendezvényeit. Új hagyománnyá vált a kerüeti leánycserkész-nap, a vándor korosztálynak a hagyományőrző disznóvágás. A gimnazista korosztálynál népszerűek volt a cserkész karaoke, a lovas szakági portyánk. Hozzájárultunk a 70. Zrínyi cserkészcsapat vezetőképző-hétvégéjéhez is.

 

B” tevékenységcsoport

 

 1. Kisközösségek önszerveződések együttműködésének mélyítése, tudás és tapasztalat megosztás

Kisközösségeink tevékenysége tovább folytatódott. Nyár elején már tartottunk egy toborzó napot Türjén, hiszen az alakuló zalaszentgróti cserkészcsapat ott is szeretne indítani egy rajt, az általános iskola támogatásával. Így a toborzás után még egyszer visszatértek kerületünk őrsvezetői és tisztjei, hogy egy játéktanítós, ismeret-átadós is szervezzenek a gyerekeknek. Célunk volt szeptembertől legalább egy őrs megszervezése indításnak.

A 63. Bessenyei György cserkészcsapat táborozását többször is segítette kerületünk, a csornaiak immár mentorcsapattá is váltak. Emellett a 735. Reményik cserkészcsapat táborozását is támogattuk, önkénteskoordinátorunk is segítette a munkát. A kiscserkészeknek korosztályos tábort szerveztünk, a 362. Szent Mihály cserkészcsapat programjaihoz is hozzájárultunk.

Dunaszigeten is megkezdődött a cserkészmunka, és a frissen fogadalmat tett gyerekek és felnőtt vezetőik is részt vehettek a cserkésztáborukban. Az alakuló csapatból jelentkeztek a 2020-as őrsvezetőképzőnkbe is.

Az őrsvezetőképző előkészületei nagy erővel zajlottak. A 2018-as táborban közel negyven jelölt végzett. A 2019/2020-as képzési képzésvezetője, Kosár Gábor segédtiszt, kerületi vezetőtiszt volt, míg az előző képzés lebonyolítására Pap Zoltán cserkésztiszt kapott megbízást. 2019 őszére összeállt az új törzs, és megkezdődhetett a vezetők közösségének munkája a fiatalokért.

Idén új hagyományt teremtettünk, kerületi karácsonyt szerveztünk vezetői közösségünknek. Fontosnak tartjuk, hogy hálásak legyünk azoknak, akik a cserkészet ügyét szolgálják.

Éves kerületi küldöttgyűléseinket megtartottuk, 2018 szeptemberében új kerületi elnökséget választottunk. A fiatal cserkésztisztek mozgásba lendültek, egyúttal a kerületi székház kérdése is napirendre került. Önkénteskoordinátorunk folyamatosan beszámolt pályázatunk eredményeiről, mindig megköszönve a csapatok aktív részvételét.

 

A folytatás:

A nyár folyamán lezajlik az őrsvezetőképzésben a tábor. 2020 szeptember őszén kerületünk várhatóan 20 új őrsvezetővel gazdagodik. A vezetőképző törzs 2020-2021-ben is meghirdeti az őrsvezetőképzőt.

Az Acsalagi Alakuló cserkészcsapat a megalakulás fázisába lépett, leendő parancsnokuk nyáron sikeresen megszerezte a segédtiszti képesítést. Az alakuló ünnepségük és ünnepélyes fogadalomtételük őszre várható – a járványhelyzet súlyosabbá válása esetén tolódik csak 2021 tavaszára. Ezzel kerületünk újabb cserkészcsapattal bővül.

Ünnepi hagyományainkat (kerületi karácsony stb.) szintén folytatni kívánjuk.

 

 1. Létrejött közösségek gondozása, mentorálása

Önkénteskoordinátorunk, Süle Beatrix az idei évben is több csapat táborába ellátogatott, felmérte aktuális helyzetüket. Ahol szükség volt rá, ott több napot is eltöltött, segítve a vezetőség cserkészmunkáját a táborokban.

Minden évben kiemelt feladata volt a potenciális cserkész-kiképzők felkutatása. Kerületi vezetőtisztünk, Kosár Gábor megbízásából végezte a feladatát, gyakran együtt mentek a látogatásokra.

Önkénteskoordinátorunk, Süle Beatrix, cserkész segédtiszt, a szombathelyi 51. Sík Sándor cserkészcsapat tagja. A projekt megvalósításának időszakában az alábbi tevékenységeket végezte:

 • kapcsolattartás a kerület cserkészcsapataival: találkozó a parancsnokokkal, csapatok nyomon követése, mentorálása, látogatása, motiválása a programokon való részvételre
 • kerületünk elnökségének munkájának segítése: levelezés, kapcsolattartás, programértesítők kiküldése, fiatalok motiválása
 • rendezvényeink teljes körű szervezése: összesen 124 projektesemény megvalósításában közreműködött
 • két cserkészcsapatnál őrsvezetés (387. Szily és 735. Reményik), a csapatok programjain aktív részvétel, mentorálás, csapattáboraik és programjaik támogatása
 • programok szervezése a kósza és a vándor korosztály számára
 • leánycserkész és lovas szakági munka elindítása a kerületben
 • a pályázat keretében megvalósított cserkészcsapat-programok szervezése, háttérmunkák végzése, ügyintézés, részvétel, segítség a lebonyolításban
 • kapcsolattartás az Új Nemzedék Központtal, Vass István területi mentorral
 • kapcsolattartás Nagy Károlyné pénzügyi vezetővel és Stampf Ildikó projektmenedzserrel
 • szakmai beszámoló teljes körű elkészítése, programbeszámolók írása, lejelentése
 • kreatív munkák: plakátkészítés a rendezvényeinkre, cikkek a kerület honlapjára
 • a kerület Média Csapatának mentorálása, kerületi közösségi oldalak (YouTube, Instagram) naprakészen tartása
 • új, felnőtt vezetők felkutatása, továbbirányítása az MCSSZ felnőtt-vezetőképző programjára, csapatalapítási szándékok felkutatása (Dunasziget, Pannonhalma, Mezőőrs)
 • a kerületi csapatmentorokkal, Harkay Gabriella cserkésztiszttel, majd Karacsi Gábor cserkész-segédtiszttel összefogva az újonnan alakuló csapatok segítése, iránymutatás, cserkészfogadalomra felkészítő ismeretátadás

 

„C” tevékenységcsoport

 1. Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása

A projekt három éve alatt megtartottunk három focibajnokságot, Cserkész Vezetői Találkozót (CseVeTa), ahol kerületünk fiataljai találkozhattak egymással. A focibajnokságon a harmadik évtől helyett kapott hagyományos, népi játékunk a méta is. Közel százötven cserkész vett részt az utolsó évben már a programon, olyan népszerű lett.

A CseVeTá-t önkénteskoordinátorunk és Harkay Gabriella cserkésztiszt közös összefogással szervezte vezetőinknek (őrsvezetők, segédtisztek, tisztek). Célunk a vezetők fejlesztése, összekovácsolása, és egyben egy olyan hétvége szervezése volt, mely kikapcsolódást is nyújtott számukra. Mindhárom évben csapatparancsnoki értekezlet is zajlott a rendezvényen.

Betlehemi Békeláng-átadó ünnepségünk is hagyománnyá vált kerületünk életében, három alkalommal vittük Nyugat-Magyarország templomaiba és a családokhoz a békét és szeretetet jelképező lángot. Ünnepi szentmise keretében osztottuk ki, karácsony előtt pár nappal.

A folytatás:

Mindegyik programunkat a jövőben is folytatni fogjuk.

 

 1. Családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása

 Minden novemberben folytattuk Simonné Pungor Mária cserkésztiszt és önkénteskoordinátorunk vezetésével az évek óta tartó cserkészhagyományunkat, nevezetesen a Kelemen-napot. A rendezvény célja, hogy egészséges és fogyatékkal élő fiatalok együtt tölthessenek el egy napot, ahol változatos programokkal készülünk nekik. Minden évben más fókuszra (parasport, a szeretet körülvesz stb.) helyeztük a hangsúlyt.

A folytatás:

A továbbiakban is teret kap ez az immár 25 éves hagyományunk. A járványhelyzetre való tekintettel, idén novemberben szabad téren, városi akadályverseny és feladatmegoldás keretében valósítjuk majd meg a rendezvényt.

 

Választható tevékenységek

„A” tevékenységcsoport

 

 1. Cserkész vezetőképzők (őrsvezetői, segédtiszti)

A projekt három éve alatt két őrsvezetőképzőt és egy segédtiszt-vezetőképzőt szerveztünk. Összesen közel hatvan őrsvezető-jelölt kapott képesítést, míg 2017-ben 16 segédtiszt-jelölt végzett a kagylós segédtiszt-képzés 25/D-évfolyamában.

A folytatás:

Szerveződik a 2021-es őrsvezetőképző és a 2021/2022-es nyugat-magyarországi segédtisztképzésünk, utóbbi a IV. Cserkészkerület közreműködésével, mellyel újabb hagyományt szeretnénk teremteni.